Контакт

Адреса: Цара Лазара 137, 37000 Крушевац

Емаил: figurafitks@gmail.com

Информације и заказивање: 065/ 3427084

Увоз и дистрибуција: 065 3614936